Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Wat u zelf kunt doen

Hier leest u wat u zelf kunt doen om met de klachten van artrose om te gaan:

- Bewegen

- Reumaverenigingen in de regio

 - Artrosecafé

Op onderstaande websites vindt u meer informatie.

www.reumafonds.nl
Het Reumafonds is de landelijke fondsenwerver op het gebied van reuma. Het financiert en initieert wetenschappelijk reumaonderzoek. Van de website kunt u folders downloaden over verschillende vormen van reuma en over reumagerelateerde onderwerpen als reuma en werk. Daarnaast ondersteunt het fonds lokale patiëntenorganisaties, geeft voorlichting en zorgt voor belangenbehartiging.

www.thuisarts.nl
Deze website geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Bij vragen en klachten thuis, voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. De website is samengesteld door huisartsen.

www.voedingscentrum.nl
Het Voedingscentrum informeert mensen over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Zij vinden het belangrijk dat eerlijke informatie voor iedereen beschikbaar is, omdat goede voeding een belangrijke basis is voor een gezond leven. U vindt hier daarom onafhankelijke informatie, met een wetenschappelijke onderbouwing.

www.poly-artrose.nl
Reumapatiëntenvereniging Poly-Artrose lotgenoten biedt mensen met artrose de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met ervaringsdeskundigen; mensen die weten wat het is om artrose te hebben. Via een forum op de P-AL website kunt u in contact komen met een ervaringsdeskundige. Daarnaast organiseert P-AL die keer per jaar een contactdag voor mensen met artrose.

www.regelhulp.nl
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen op verschillende manieren worden vergoed: Er bestaan verschillende regelingen en organisaties die hulpmiddelen vergoeden. De belangrijkste twee zijn uw gemeente en uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw gemeente en uw zorgverzekeraar of - en onder welke voorwaarden - u recht heeft op een hulpmiddel. Of vraag uw ergotherapeut om advies. Ook op hulpmiddelenwijzer.nl vindt u veel informatie over vergoeding van verschillende hulpmiddelen.

www.zorgvoorbeweging.nl
Zorg voor beweging is de patiënten/consumentensite van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland. De vereniging informeert u graag over alle mogelijkheden die er zijn om u zo makkelijk en prettig mogelijk te laten bewegen, zodat u uw vrijheid zoveel mogelijk behoudt. U vindt hier onder andere interessante en duidelijke filmpjes over heup- en knieartrose. Extra informatie specifiek over heupprotheses vindt u op: www.mijnheupprothese.nl.

Deel