Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Netwerkbijeenkomsten

Binnen het netwerk zijn diverse mogelijkheden voor kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisoverdracht. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten houdt u uw kennis op peil en ontmoet u andere deelnemers.

 

Netwerkbijeenkomst 18 april 2018

Dr. Lennard Voogt vertelde over Neurowetenschappelijke inzichten in schouderpijn


Netwerkbijeenkomst 13 november 2017

Tijdens deze bijeenkomst waren er 2 sprekers. Hieronder hun presentaties:

- Isabel Baert: recente inzichten in osteoartritis

- Mariëtte de Rooij: oefentherapie bij patiënten met knieartrose en (ernstige) comorbiditeiten

 

Netwerkbijeenkomst 30 mei 2017
Op 30 mei 2017 was de netwerkbijeenkomst van het ArtroseNet Midden-Holland. De opening werd gedaan door Samantha Moerli (fysiotherapeut, neemt deel aan de trekkersgroep van het ArtroseNet MH) waar ze heeft verteld hoe de stand van zaken op dit moment is rondom de organisatie van het netwerk. De scholingseisen voor een volwaardig lidmaatschap, die gelden voor de fysio- en oefentherapeuten die nu aangesloten zitten bij het Artrosenet, zijn door Samantha toegelicht en na te lezen op de website van het Artrosenet MH.

 
De eerste presentatie werd gegeven door dr. Wijffels (orthopeed GHZ). In zijn presentatie heeft hij het een en ander verteld over patiënten met rugklachten en de verschillende behandel mogelijkheden. Ook heeft hij aangegeven dat er behoefte is aan een rugnetwerk. Rogier Nelis (Rugpijnnetwerk Amsterdam) heeft daar wat uitleg over gegeven. Hij zit in de organisatie van het Rugpijnnetwerk Amsterdam en heeft verteld hoe het bij hun geregeld is.

Na een korte pauze heeft Adri van der Plas (orthopedisch consulent GHZ) vertelt over haar rol bij patiënten die een nieuwe heup krijgen en wat de ervaring tot nu toe is bij de patiënten die geopereerd zijn volgens de anterieure benadering. De voorste of anterieure benadering is een innovatieve benadering en wordt sinds 2006 in Nederland steeds meer toegepast. Sinds januari 2017 zijn de orthopeden van het Groene Hart Ziekenhuis gestart met deze nieuwe operatietechniek voor het plaatsen van een heupprothese. Naast de 'achterste benadering' wordt nu ook geopereerd volgens de 'voorste benadering'. Dr. Wennemers (orthopeed GHZ) heeft in zijn presentatie uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de voorste en achterste benadering en wat de voor-/ nadelen ervan zijn. Als laatste vertelde Kirstin van Kesteren (fysiotherapeut in het GHZ) ook haar ervaring. Op dit moment zijn de ervaringen heel positief en vandaar dat er besloten is om de leefregels na een totale heup prothese af te schaffen.

Op 7 november 2016 was de eerste netwerkbijeenkomst

Samantha Moerli gaf een presentatie over de vorderingen rondom het Artrosenet Midden-Holland en Bertha Maat (Reumavereniging Gouda e.o.) vertelde over de steun vanuit de Reumavereniging aan het Artrosenet. Na de netwerkbijeenkomst was het Reuma en artrosesymposium 2016, met onder andere een workshop over pre- en postoperatieve fysiotherapie bij knie- of heupprothese, speciaal voor leden van het Artrosenet. Lees hier meer over het symposium en de presentaties.

 

Kick-off bijeenkomst Artrosenet Midden-Holland
Op 19 mei 2015 was de aftrap van het Artrosenet Midden-Holland. Bekijk de presentatie over het doel van het Artrosenet Midden-Holland, en de presentaties van de reumatoloog orthopeed  en fysiotherapeut (die lid is van het ArtroseZorgnet in Nijmegen).

 

Deel